PMO Plus

Dat verzuim veel kosten met zich meebrengt is inmiddels duidelijk. Volgens het CBS/TNO bedragen de kosten voor zieke werknemers gemiddeld 153 euro aan loonkosten, inclusief vervanging, verlies aan productiviteit en alle kosten voor begeleiding samen gemiddeld 410 euro per dag! Reden genoeg om verzuim te voorkomen als dat mogelijk is. Wat minder bekend is, is dat ook werknemers die nog niet ziek zijn kosten met zich meebrengen, denk aan verminderde productiviteit als gevolg van vermoeidheid, irritatie, ongeconcentreerd werken etc. En dan hebben we het nog niet over onrust op het werk, overbelasting van andere medewerkers en imagoschade als u niet kunt leveren.

Reden genoeg om als werkgever en werknemer alert te zijn op de fit tussen de mens en het werk dat hij/zij verricht. Als die om wat voor reden niet optimaal is, ontstaat er een vorm van “ schade”.  Steeds meer wordt onder de noemer van duurzame inzetbaarheid een veelheid van oplossingen aangeboden die daarop inspelen, oplossingen als bedrijfsfitness, DI uren in de cao, fruit op de afdeling, lunchwandelingen of gewoon minder uren werken. Op zich allemaal heel goede en nuttig instrumenten, wat echter mist is de samenhang en de effectmeting.

Daarom komen Ontzorgdesk HRM, IGOFIT Personal Training & Leefstijl Studio en Cultuurbedrijf NOP met een unieke geïntegreerde aanpak!! Het PMO+

PMO+, is zoals aangegeven een geïntegreerde benadering in de beperking van verzuim en verminderde inzetbaarheid. Met een unieke mix aan instrumenten helpen wij organisaties met een optimale fit tussen werk en werknemers. We meten en bieden op basis daarvan  concrete en toepasbare verbetervoorstellen aan, die we nadien op effect weer meten.

Uit onderzoek weten we welke waarde cultuur en bewegen hebben voor individu en samenleving. Bewegen draagt bijvoorbeeld bij aan gezondheid, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden en kent tal van fysieke-, emotionele-, sociale-, persoonlijke-en intellectuele waarden. Kunst en Cultuur heeft vele betekenissen in het leven van mensen. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven, zingeving en sociale participatie; kortom vergroot het welzijn van burgers. Plezier, gezondheid en mensen leren kennen, zijn de belangrijkste motieven om te sporten.

Plezier, ontspanning, zelf iets maken en contact hebben met anderen, zijn de belangrijkste redenen voor mensen om cultureel actief te zijn. 8,5 miljoen Nederlanders sporten, 6,4 miljoen doen in hun vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs.

IGOFIT en het Cultuurbedrijf Noordoostpolder bieden tal van mogelijke interventies, zowel preventief, ter voorkoming van verzuim, als curatief bij herintreding. Het vergroten van de vitaliteit staat hierbij centraal. Ontzorgdesk HRM voert de regie en geeft invulling aan de beleidsmatige verbinding.

Hoe werkt het?

We beginnen met een enquête waarmee een  “foto” van het organisatieonderdeel wordt gemaakt. Individueel worden gegevens geïnventariseerd van alle medewerkers betreffende:

  • Werkbelasting: onderscheid tussen fysieke en mentale belasting, ontspanning etc
  • Werkperspectief: medewerker, team, leidinggevende, organisatie en betrokkenheid
  • Welzijn, (ont)spanning: somberheid, slapen, coping, financiële thuissituatie etc.
  • Gezondheid: beweging, voeding, roken, alcohol, BMI etc.

Al deze informatie wordt op individueel niveau terug gekoppeld aan de medewerker en op collectief niveau aan management en directie. Naast een heel betrouwbaar en goed leesbare presentatie bieden we pasklare en in de tijd gebonden oplossingen voor verbetering aan.  Wanneer er uitdagingen liggen op het gebied van werkbelasting, welzijn en gezondheid wordt dat vooral door IGOFIT ingevuld. Vraagstukken op het gebied van Welzijn en gezondheid door Cultuurbedrijf NOP en de vraagstukken op werkperspectief worden door Ontzorgdesk HRM opgepakt. Ontzorgdesk HRM zorgt ook voor de regievoering van de Duurzame Inzetbaarheid van uw organisatie.

In alle gevallen gaat het om projecten/interventies met een duur van maximaal 13 weken. In een aantal gevallen kunnen we ook een bijdrage van uw verzekeraar vragen, het effect van de PMO+ aanpak is immers voorkomen en reduceren van verzuim. Daar komt bij, de optimalisatie van uw bedrijfsprocessen.

Daarmee wordt de optimale invulling van Deming Circle gerealiseerd, continue verbetering: Plan-Do-Check-Act. Anders dan een regulier PMO dat veelal beperkt blijft  tot incidentele acties, levert PMO+ een structurele bijdrage aan de optimalisatie van uw bedrijf.

Meer weten over deze integrale preventieve aanpak voor uw organisatie ? Laat hieronder uw gegevens achter.

 

Categories:


Menu

Meld je aan voor oriënterend gesprek