Blog: Vitaliteit vs Leefstijl

Door Dennis Vastenburg:

Is vitaliteit leefstijlplus?

Anno 2018 is het werkveld van de Personal Trainer aanzienlijk aan het wijzigen en is een duidelijke herpositionering van het beroep noodzakelijk. Dit heeft deels te maken met de tsunami van hobbyisten die ons inziens zorgen voor een devaluatie van ons vak, zoals o.a. te lezen valt in onze vorige blog www.igofit.nl/sub/je-hebt-personal-trainers-en-personal-trainers Maar tevens is dit te wijten aan het feit dat menig professional tot de conclusie is gekomen (zoals wij enkele jaren geleden al realiseerde) dat alleen training geven onvoldoende bijdraagt aan het realiseren van menig doelstelling van cliënten. Momenteel is er een ware stoelendans bezig van Personal Trainers die zich Leefstijlcoach zijn gaan noemen en ook het woord Vitaliteit komt vaak voorbij. In deze blog willen wij toelichten wat wij bedoelen met Vitaliteit en waar het wezenlijk verschilt met Leefstijl.

Enkele jaren geleden startte wij al met de transitie van PT Studio naar Leefstijlstudio en momenteel zijn we bezig met onze ontwikkeling naar een volledige Vitaliteitsstudio. Om duidelijk te maken wat het verschil tussen Leefstijl en Vitaliteit is, is het handig e.e.a. te definiëren.

Leefstijl:
“Leefstijl is een parapluterm voor al het gedrag dat van invloed is op de gezondheid. Het betekent beter, maar toch vooral minder eten. Het betekent meer bewegen, stoppen met roken en beter slapen.”

Vitaliteit

“Vitaliteit is de fysieke, emotionele en mentale vrijheid om ons te kunnen ontplooien, zodat we meer uit het leven kunnen halen” Leefstijl gaat dus over gezondheid, maar gezondheid heeft alleen maar waarde als je weet wat voor jou het leven de moeite van het leven waard maakt. Waartoe doe jij de dingen die je doet? En dat laatste gaat over vitaliteit. Een (bedrijfs)programma waar men vooral bezig is met BMI, gewicht, vetpercentage, e.d. is dus geen vitaliteitsprogramma, maar een leefstijlprogramma.

Bij IGOFIT associëren we vitaliteit vooral met meer uit het leven willen én kunnen halen. Daarmee ontkoppelen we vitaliteit van gezondheid en leeftijd, aangezien gezonde én zieke, maar ook jonge én oude mensen meer uit het leven kunnen halen. Het suggereert leefstijlplus, maar vitaliteit onderscheidt zich van leefstijl aangezien vitaliteit in eerste instantie dus niet draait om gezondheid, maar in de reden om te leven. Aangezien vitaliteit een duidelijke relatie heeft met vrijheid op mentaal, emotioneel en fysiek vlak, is inperking van de vrijheid waar een vitaliteitscoach als eerste naar kijkt.

Het heeft weinig te maken met gezondheid of leeftijd, maar het kunnen managen van barrières, zoals negatieve stress, die vitaliteit remt. Nu duidelijk is gemaakt zullen wij verder toelichten waaraan leefstijlprogramma en een vitaliteitscoach c.q. studio ons inziens aan zouden moeten voldoen. Lees hier mee over in de blog van volgende maand.

Categories:

Menu

Meld je aan voor oriënterend gesprek