Inzicht in de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers met PMO Plus

Inzicht krijgen in de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers met PMO Plus.

PMO plus is het Preventief Medisch Onderzoek van Ontzorgdesk en IGOFIT. Het PMO brengt de mentale, emotionele en fysieke gezondheid in kaart. Hoe beleven uw mensen hun werk, waar krijgen ze energie van, wat levert stress op ? PMO Plus geeft u direct inzicht op de grootste risico’s op uitval en uitval wilt u voorkomen. Hiermee is PMO Plus een onderdeel van het arbobeleid van uw onderneming.

Waar bestaat PMO Plus uit?

PMO Plus bestaat uit 3 onderdelen.

  1. Online vragenlijst

Om te beginnen vullen uw medewerkers een online vragenlijst in en ontvangen direct een rapport. Al deze informatie wordt op individueel niveau terug gekoppeld aan de medewerker en op collectief niveau aan management en directie. Dit rapport is opgedeeld in:

Werkbelasting: bestaat uit de fysieke belasting waardoor je pijn hebt of ongemakkelijk werkt, maar ook mentale belasting als de werkdruk hoog is of je taken moet doen die niet bij jou passen.

Werkperspectief: geeft weer hoe tevreden jij bent met je team, collega’s, de organisatie, ontwikkelingsmogelijkheden en je leidinggevende.

Welzijn: geeft jouw persoonlijke bevindingen weer over verschillende onderdelen: spanning, slapen en de manier waarop jij met problemen omgaat (coping).

Leefstijl: bij gezond leven draait het niet alleen om wat we eten en drinken, in het dagelijks menu hoort ook een portie bewegen en ontspannen.

  1. Healthcheck

Naast de online vragenlijst worden uw medewerkers uitgenodigd voor een aanvullend fysiek onderzoek door onze vitaliteits- en gezondheidsdeskundige. In dit onderzoek vinden verschillende metingen plaats en bespreekt uw medewerker het resultaat van de online vragenlijst en deze healthcheck met onze deskundige. Loopt een werknemer een verhoogd gezondheid risico dan kan deze verwezen worden naar de aangewezen bedrijfsarts of IGOFIT.

  1. Evaluatiegesprek

In dit evaluatiegesprek krijgt u een groepsrapportage van uw organisatie en een helder advies wat u en uw medewerkers kunnen doen om de gezondheid te verbeteren en het risico op uitval te reduceren. Hierbij moet u denken aan de eventuele vervolgstappen op gebied van Arbobeleid als: verzuimbeheersing, HR vraagstukken, risicobeheersing en vitaliteitsvraagstukken door de deskundigen van ONTZORGDESK en IGOFIT.

Wettelijke verplichting

Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Wij adviseren u dit periodiek te doen, zodat uw werknemers actueel inzicht hebben in de ontwikkeling van hun gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s. Met PMO Plus van Ontzorgdesk en IGOFIT kunt u aan uw wettelijke verplichtingen voldoen.

Een gezond bedrijf heeft fitte en vitale medewerkers en dat kan met PMO Plus !

Meer weten over deze integrale preventieve aanpak voor uw organisatie ? Laat hieronder uw gegevens achter.

 

Categories:


Menu

Meld je aan voor oriënterend gesprek
× Hallo. waar kan ik je mee helpen?