Wat is vitaliteitstherapie

Vitaliteitstherapie is het klinische ‘broertje’ van vitaliteitscoaching en heeft als doel mensen te helpen met het verbeteren van de fysieke, emotionele en mentale vrijheid om zichzelf te kunnen ontplooien. Het begrip ‘vrijheid’ in de definitie is van belang en vertaalt zich in zelfzorgvaardigheden in relatie tot de ziekte. Het uitgangspunt dat gezondheid niet van belang is, als er geen reden is om te leven, blijft onverminderd van kracht voor preventie, prestatie en ook in de klinische zin.

Helpen ontdekken van, of herinneren aan, wat het leven de moeite van het leven waard maakt, als integraal onderdeel van de aanpak, maakt vitaliteitstherapie uniek. Dit is een continu proces dat verweven wordt met het aanleren van de klinische leefstijlvaardigheden.

Klinische leefstijl

Het managen van ziekte kan optimaler worden ingezet als geneeskunde aangevuld wordt met leefstijlinterventies zo suggereren talloze wetenschappelijke experimenten. Het gaat zelden om een enkele interventie op een enkel gebied en er is vaak sprake van zogenaamde gecombineerde leefstijlinterventies (GLI), waarbij er meerdere interventies worden ingezet. Daarbij wordt er gekeken naar de totaalmens, niet alleen naar de ziekte in relatie tot de omgeving waarin deze persoon leeft.

Een vitaliteitstherapeut benadert de mens dus als een “biopsychosociale” eenheid en dat betekent concreet dat zaken als stress, emoties en leefstijlkeuzes in ogenschouw worden genomen in de begeleiding bij ziekte. Het doel is zelfmanagement verhogen om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Technisch gezien hanteren we daarbij het neuromatrix model met interventies die biopsychosociaal van aard zijn.  De vitaliteitstherapeut richt zich o.a. op de volgende zaken:

  • Obesitas
  • Diabetes
  • Burnout syndroom
  • Depressie
  • Aspecifieke lage rugpijn
  • Chronische pijn
  • COPD
  • CANS (complaints of arm, neck and shoulder)

Gedrag, perceptie en leefstijlkeuzes hebben een bewezen invloed op symptomen en ziekteverloop. Dat is het terrein van de vitaliteitstherapeut.

Wil je meer weten over een bij de BOVV aangesloten vitaliteitstherapeut doet, check dan de site van de BOVV: https://bovv.nl/zorgprofessionals/

Naast Vitaliteitstherapie bieden we Personal Training, Leefstijlcoaching en Vitaliteitscoaching bij IGOFIT

Meer uit je leven halen ?
Spreekt bovenstaande je aan en wil je ook meer uit je leven halen,vraag hieronder een vrijblijvend oriëntatiegesprek aan.


 

Categories:


Menu

Meld je aan voor oriënterend gesprek