Zonder stress geen leven

door Dennis Vastenburg, Vitaliteits- en Leefstijlcoach IGOFIT.

Zoals bekend zijn onze trajecten gericht op het afstemmen van diverse resultaatbepalende pijlers op de, door de cliënt, gewenste doelstelling. Het betreffen de pijlers bewegen, voeden, rusten/ontspanning en mindset en deze vormen het fundament van al onze trajecten. Deze zijn ons inziens als puzzelstukjes onlosmakelijk met elkaar verbonden, aangezien zij een synergetisch effect hebben. Stress leidt tot terugval in gewoontes en als dit ongezonde gewoontes zijn, dan heb je een probleem als je bijvoorbeeld wilt afslanken. Het adagium “Als je het echt wilt, dan kun je het” of het ‘Just do it” van Nike zijn in de echte wereld voor vele helaas niet van toepassing. Sterker nog, het kan zeer demotiverend werken.

Zonder stress geen leven
Stress wordt over het algemeen geassocieerd met negatief en het moet koste wat het kost bestreden worden. Er zijn zelfs partijen die zweren bij stressvrij werken. Nou, dan kunt u beter gelijk achter de geraniums kruipen. Stress hoort bij het leven en zeker bij werk. Wat voor de één stressvol is hoeft voor de ander geen betekenis te hebben. Het is daarmee subjectief aangezien het door iedereen anders wordt ervaren. Stress is dus een prikkel, die kan leiden tot verhoging van de belastbaarheid en is dus functioneel. Het probleem ontstaat als er geen controle meer is en wordt dan ervaren als negatief.

Flow

Positieve stress noemen we ook wel Flow. Dit is een staat, die je kunt bereiken als je geconcentreerd en gefocused een bezigheid uitvoert, die aan de volgende drie voorwaarden voldoet.

  • Maximale uitdaging
  • Net onder controle
  • Directe feedback van succes.

Na het uitvoeren van een dergelijke bezigheid, treedt een gevoel van gelukzaligheid op, ook als de bezigheid zelf niet leuk is om te doen. Het moet dus een uitdaging zijn om een prikkel te krijgen, maar de uitdaging mag niet zo groot zijn dat er geen controle meer is. De scheidingslijn tussen deze twee noemen we de grens en die kan zowel fysiek, mentaal als emotioneel zijn. Flow kunnen we dus concluderend samenvatten als een belasting die:

  • geen uitdaging vormt, geen stress oplevert en dus ook geen (functionele) prikkel,
  • tot aan de grens gaat, zeker belastend is, een prikkel tot groei geeft, niet vaak wordt ervaren als stress en zou positieve stress genoemd kunnen worden,
  • over de grens gaat, duidelijk wordt ervaren als stress en ook wel negatieve stress genoemd (1)

Een interessant filmpje is deze van TedTalk en zeker het kijken waard(2):

Veel voorkomende oorzaken stress
Er zijn vele veroorzakers van stress, zowel op het werk als prive. Toch is het handig om een aantal stressgebieden te noemen, die wij het meest tegenkomen. Deze komen in principe neer op het verlies van (de perceptie van) controle en zijn onder te verdelen in de volgende 3, te weten:

  • Streven naar harmonie

Het is mogelijk iemand constant streeft naar harmonie met de omgeving, waardoor verlies van controle kan ontstaan.

  • Controle willen behouden

Het continue bezig zijn met controle willen behouden is per definitie rondlopen met een perceptie van controleverlies.

  • Schaarste

Een tekort aan tijd, geld, maar ook voeding leidt tot een verhoogde focus op deze zaken, waardoor het lastig is om andere zaken voldoende aandacht te geven.

Het is heel goed om aan de slag te gaan met ademhaling, beweging en voeding, maar wij vinden het van wezenlijk belang dat bovenstaande wordt aangepakt, zodat onze cliënten leren te floreren. Gebeurt dit niet, dan is een dergelijk traject zo goed als zinloos, aangezien iemand dan constant blijft terugvallen in oud gedrag.

Weerbaarder maken

Om weerbaarder te zijn tegen stress, zijn ook de andere pijlers van belang. Meer bewegen, goed slapen, leren ontspannen (muziek luisteren, de natuur in, etc.) en het ervaren van positieve emoties hebben een belangrijke invloed op de stress as, zoals hier te zien is in het volgende filmpje, waarin e hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder e.e.a. toelicht (2).

Hoe toe te passen?
De trajecten van IGOFIT zijn niet alleen gebaseerd op de genoemde pijlers, maar de kracht zit in het individuele karakter. Samen wordt dus gekeken hoe al het bovenstaande geïmplementeerd kan worden in combinatie met het werk, gezins- en sociale leven. Bij Igofit zijn we gespecialiseerd in het op maat maken van de pijler op het individu. In onze Personal Training trajecten zetten we regelmatig onze ontspanningscoach in om mensen leren om te gaan met deze stress d.m.v een ontspanningssessie. Ook is uit onderzoek gebleken dat “spelen” een positieve effect heeft op stress. Mede daardoor geven we op woensdagochtend IGOPLAY lessen.

Meer informatie via www.igofit.nl

Bronnen:
1. Syllabus Functioneel Coachen 2017 Chivo
2. www.ted.com
3. www.werkstress.nl

Categories:


Menu

Meld je aan voor oriënterend gesprek